برو به محتوای اصلی

چرا وقتی هواپیما اوج می گیره، گوش ما کیپ میشه؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در کجا بریم می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

گوش میانی ما، از یک طرف به مجرای سینوس ما وصل هست و از طرف دیگه به فضای بیرون گوش.

وقتی هواپیما اوج می‌گیره، فشار پشت گوش کم میشه، ولی فشار سینوسی خیلی تغییر نمی‌کنه.

به همین دلیل بین دو طرف پرده گوش، اختلاف فشار ایجاد میشه و همون احساسی بهمون دست میده که بهش میگن کیپ شدن گوش.

۰